Продължете към съдържанието

Човекът и обществото (4. клас)

БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКА И БАЛКАНСКА СТРАНА

РОДИНАТА, ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
(преговор за Национално външно оценяване,
подготовка за матура след 4. клас по „Човекът и обществото“)

Национални символи на България:

 • Държавният герб, знамето и химнът („Мила Родино“)

Българското общество:

 • Включва различни групи от хора с общи цели, интереси и занимания, наречени общности (семейство, хора с еднаква професия, език или религия – ученици, спортисти).
 • Всички хора в обществото имат свои права и задължения.
 • Общественият живот протича в обществени сгради (училища, заводи, стадиони, театри).

Конституция:

 • Конституцията е основният закон на държавата, който определя правата и задълженията на гражданите, както и начинът на управление на страната.
 • 1879 г. – при възстановяването на българската държава Първото народно събрание във Велико Търново приема първата конституция на България.

Президент:

 • Той е държавен глава на Република България.
 • Той представлява държавата ни при връзките с другите народи.

Министерски съвет (Правителство):

 • Включва група от избрани политици, нариначи министри.
 • Ръководи се от министър-председател (премиер).
 • Има задачата да прилага законите при управлението на държавата и обществото.
 • Осъществява вътрешната и външната политика на държавата.

Народно събрание (парламент):

 • Включва 240 народни представители (депутати), избрани от гражданите.
 • Ръководи се от председател.
 • Народното събрание изработва и приема законите на страната.
 • На сградата на народното събрание стои надписът „Съединението прави силата“. Същият надпис е изписан и на държавния герб.

Европейски съюз:

 • Общност от европейски страни, в която хората се трудят и придвижват без ограничения.
 • 2007 г. – България става член на Европейския съюз.
БЪЛГАРИЯ НА КАРТАТА НА СВЕТА И ЕВРОПА
(преговор за Национално външно оценяване,
подготовка за матура по „Човекът и обществото“ след 4. клас)

Планетата Земя:

 • Наричана още „синята планета“.
 • Около една трета от повърхността й е заета от суша, разделена на седем континента и на по-малки острови.
 • Континенти – огромни площи суша от земната повърхност, изцяло или почти изцяло заобиколени от водни басейни (морета, океани – Тихи океан, Атлантически океан, Индийски океан, Северен ледовит океан):
  1. Азия
  2. Африка
  3. Северна Америка
  4. Южна Америка
  5. Антарктида
  6. Европа
  7. Австралия
 • Нашият континент Европа е на шесто място по площ.

Географска карта:

 • Помага ни да определяме мястото на дадени обекти на земната повърхност.
 • Обектите са в умален вид и са представени с помощта на условните знаци и цветовете.
 • Видове карти:
  • Природногеографски карти:
   • изобразяват земната повърхност с помощта на определени цветове:
    • кафяво (планините)
    • жълто (хълмисти територии)
    • зелено (равнини и низини)
    • синьо (реките, езерата и моретата)
   • показват разпространението на подземните богатства (въглища, нефт, медни руди) с помощта на условни знаци
  • Политически карти:
   • показват границите на страните, техните столици и големи градове
  • Стопански карти:
   • разкриват стопанската дейност в отделните части на страната с помощта на условните знаци
 • Работа с географска карта:
  • 1. Прочитаме заглавието на картата и разглеждаме условните знаци.
  • 2. Определяме посоките на света.
  • 3. Определяме географското разположение на обекта и разположението му спрямо други обекти.

Географско разположение на България:

 • България е разположена в:
  • Югоизточна Европа
  • В източните части на Балканския полуостров
  • В близост до потоците Босфора и Дарданелите
 • Наричат България „мост между континентите“, защото през нея преминават главни пътища:
  • от Западна и Средна Европа за Азия
  • от Северна и Източна Европа към Средиземно море
 • Граници на България:
  • „Водни граници“ – на изток (Черно море) и на север (по река Дунав преминава границата ни с Румъния)
  • „Сухоземни граници“ – на запад (Сърбия и Македония) и на юг (Гърция и Турция)
 • България е на четвърто място по площ сред страните от Балканския полуостров (около 111 000 кв. км.)

ГЕОГРАФСКИ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ

ДУНАВСКА РАВНИНА
(преговор за Национално външно оценяване,
подготовка за матура по „Човекът и обществото“ след 4. клас)

Географско положение на Дунавската равнина:

 • на изток достига до Черно море
 • на запад – до устието на р. Тимок
 • на север – до р. Дунав
 • на юг – до Стара планина

Природа:

 • полезни изкопаеми: нефт и газ, въглища, каменна сол
 • климат: през лятото настъпват горещини, а през зимата веят студени северни ветрове и падат дълбоки снегове
 • реки: притоци на р. Дунав, извиращи от Стара планина: р. Лом, р. Огоста, р. Искър (най-дългата българска река), р. Вит, р. Осъм, р. Янтра
 • резервати: резерват за редки птици при езерото Сребърна, близо до Силистра
 • почви: много плодородни
 • селскостопански култури: пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци, лозя, кайсии. В източната част на Дунавската равнина се намира Добруджа, наричана „житницата на България“

Трудова дейност на хората:

 • предприятия: за производство на консерви, брашно, сирене, масло и олио, фуражи за животни и др. Предприятия за машини, прибори и инструменти във Видин, Плевен, Русе, Шумен, Добрич и др.
 • електроцентрала: най-голямата у нас, край гр. Козлодуй
 • транспорт: воден транспорт, множество железопътни линии и шосета
 • туризъм: добре развит

Селища:

 • Видин:
  • разположен на брега на р. Дунав
  • тук е изграден вторият мост над р. Дунав (до града има ферибот за пренасяне на коли и вагони през р. Дунав)
  • тук се намира старата крепост „Баба Вида“
 • Плевен:
  • най-големият град навътре в равнината
  • край града се намира красивият парк „Кайлъка“, обявен за защитана местност
  • предприятия за машини, преработка на нефт, консерви, захар, винарски изби
 • Русе:
  • най-големият дунавски град
  • тук е изграден първият мост над р. Дунав
  • тук е изграден Пантеон на българските герои
  • предприятия за селскостопански машини, ремонт на речни кораби, платове и др.
 • Силистра:
  • най-североизточният град в България
  • важно пристанище
  • център за производство на машини, мебели, месни продукти и др.
 • Други големи градове: Шумен, Добрич, Разград и Търговище