Продължете към съдържанието

АНГЕЛ ШЕЕВ

Телефон
0301/ 85906, 0879925400
Адрес
град Смолян
Квалификация и опит

Училищен логопед в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Смолян от 2004 г. Работа в помощно училище. Работа в Ресурсен център. Член на ЕКПО на РИО на МОМН