АНЕТА МАРКОВА

Телефон: 0899164656
Адрес: град Сандански
Квалификация и опит:

Логопедия ЮЗУ „Неофит Рилски“. Диагностика и терапия на всички видове артикулационни, езикови и комуникативни нарушения. Град Сандански