АННА ТОДОРОВА

Телефон:
0889034433
Адрес:
град София
Квалификация и опит:

Магистър логопед.
Управител на Логопедичен център „Звезден водопад“
Професионален опит:
Логопедична детска градина 134 „Венелин Иванов“
СБР „Здраве“
ЧОУ „Дружба“
Град София