Ася Стефанова

Телефон:
0888 629 457
Адрес:
гр. Варна
Квалификация и опит:

Логопед във Варна, завършил логопедия в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и
българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“.