Боряна Кожухарова

Телефон:
0893383446
Адрес:
Варна, кв. Трошево, ул. Радост 2
Квалификация и опит:

Магистър-логопед, Трошево-Варна. Оn-line консултации. Сертифициран специалист – богат опит с деца със СОП, ХАДВ, ДЦП, АУТИЗЪМ, трудно проговаряне и забавено говорно развитие. Ранна интервенция и превенция на обучителни трудности. Терапия на нарушено звукопроизношение, проблеми при ограмотяването и заекване.