ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЕВА

Телефон:
0898234670
Адрес:
град Габрово
Квалификация и опит:

Работа с деца от аутистичния спектър (в ЦСРИДАС- Габрово, с деца с увреждания в дневен център). Обмяна на опит със специалисти от Швейцария.