ВАНЯ ДИМИТРОВА

Телефон: 052/ 742096, 0899933896
Адрес: град Варна
Квалификация и опит:

Логопед от 20 години. 5 години стаж с деца с аутизъм и с проблеми в проговарянето. Град Варна