ВАНЯ ДИМИТРОВА

Телефон:
052/ 742096, 0899933896
Адрес:
град Варна
Квалификация и опит:

Логопед от 20 години. 5 години стаж с деца с аутизъм и с проблеми в проговарянето. Град Варна