ВЕЛИЧКА СТАНКОВА

Телефон:
0878910565
Адрес:
град Бургас
Квалификация и опит:

От 2006 г. до сега: логопед в Ресурсен център гр. Бургас. Член съм на ЕКПО към РИО на МОМН гр. Бургас. Проекти за създаване на дневни центрове, специални звена за деца и младежи с проблеми в развитието.