Виктория Георгиева

Виктория Георгиева
Телефон:
0895689894
Адрес:
гр. София
Квалификация и опит:

Логопед в Помощно училище в град София.
Работа с деца със специални образователни потребности.
Ресурсен учител в детска градина и училище.