ВИОЛЕТА СТАНКОВА

Телефон: 0878910565
Адрес: град Средец
Квалификация и опит:

Логопедия и специална педагогика в БСУ. Магистратура по предучилищна и начална педагогика. Работа в Ресурсен център – Бургас работя там като логопед. Член на ЕКПО към РИО – Бургас. Град Средец