Владислава Бочева

Владислава Бочева
Телефон:
0883313745
Адрес:
гр. София, бул. Витоша 50, Академия за емоционална интелигентност
Квалификация и опит:

Бакалавър логопед; бакалавър и магистър психолог; арттерапевт
Диагностика и терапия на артикулационни нарушения, езикови нарушения, дислексия,аутистичен спектър