ГАЛИНА МЕСАЛСКА

Телефон: 0895353125
Адрес: град София
Квалификация и опит:

Логопед в Ресурсен център – град София. Работа с ученици със специални образователни потребности