ГАЛИНА МЕСАЛСКА

Телефон:
0895353125
Адрес:
град София
Квалификация и опит:

Логопед в Ресурсен център – град София. Работа с ученици със специални образователни потребности