ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА

Телефон:
058/ 681777, О887753277
Адрес:
ж.к. Дружба бл. 12, вх. Е, ап. 7, град Добрич
Квалификация и опит:

Логопед от 9 години. В момента в СОУ „Л.Каравелов“ Добрич