Генчо Сапунджиев

Генчо Сапунджиев
Телефон:
0878355514
Адрес:
Смолян, бул. България 22 м
Квалификация и опит:

Казвам се Генчо Сапунджиев и съм магистър по психология с над 6 години практически опит в сферата на психологията и логопедията, както и 6 години университетско образование. В град Смолян извършвам:

Консултации и терапия за деца, юноши и възрастни.
Психологическо консултиране
Психодиагностика
Терапевтична и корекционна работа
Подпомагане на деца със специални образователни потребности
Арт-терапия
Логопедична диагностика
Логопедично консултиране
Логопедична терапия