Даниела Тодорова Тодорова

Телефон:
0888099606
Адрес:
гр.София, ул. „Раковски„ №101, ет.1
Квалификация и опит:

СУ „Св. Кл. Охридски“ – магистър логопед, 19 г. професионален опит.