Продължете към съдържанието

Даниела Тодорова Тодорова

Телефон
0888099606
Адрес
гр.София, ул. „Раковски„ №101, ет.1
Квалификация и опит

СУ „Св. Кл. Охридски“ - магистър логопед, 19 г. професионален опит.