Деница Дамянова

логопеДени
Телефон:
0898643796
Адрес:
София, жк Гео Милев
Квалификация и опит:

СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност „Логопедия“

Допълнителни квалификации и сертификати:

Продължаващо обучение към Медицински университет – Варна: „Ранна детска интервенция“
Картинен тест за фонологично осъзнаване за деца от 4 до 7 години /КТФО 4-7/
Диагностика и превенция на езика 3-4 (ДПЕ 3-4)
Обучителен тренинг: БИОМЕХАНИКА: ОРАЛНОМОТОРНИ МЕХАНИЗМИ И ГОВОРНА АРТИКУЛАЦИЯ
Обучителен тренинг: ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ОРАЛНОМОТОРНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ
Обучителен тренинг: „Опорни точки за работа с деца аутисти“

Професионален опит:
Стаж в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“, гр. София
Стаж в терапевтичен център „Пумпелина“

Логопед в Център за детско развитие „Шарен свят“ – декември 2018 до януари 2021
Логопед във Фондация „Ангелски деца“ – ноември 2018 до март 2020
Логопед в ДГ 2 „Звънче“ – октомври 2020 – до сега

Частна практика – логопеДени
https://www.facebook.com/logopeDeni/