Продължете към съдържанието

Деница Радева

Деница Радева
Телефон
0899110116
Адрес
гр. Варна, ул. Радост, бл.9
Квалификация и опит

Деница Радева е логопед във Варна. Провежда логопедична терапия, в която прилага иновативни методи за коригиране на комуникативни нарушения и говорни проблеми. Работи с деца и възрастни със специални образователни потребности, обучителни затруднения, недоразвитие на речта, нарушения в четенето и писането и извършва консултативна, диагностична и терапевтична дейност.