Десислава Георгиева

Телефон:
0882216833
Адрес:
ул. „Евридика“ 1, град Стара Загора
Квалификация и опит:

Логопед в Ресурсен център Стара Загора, Специален педагог