Десислава Георгиева

Телефон: 0882216833
Адрес: ул. „Евридика“ 1, град Стара Загора
Квалификация и опит:

Логопед в Ресурсен център Стара Загора, Специален педагог