Дете и Семейство

Телефон: +359879344566
Адрес: ул. Алабин 50 А
Квалификация и опит:

Екип от висококвалифицирани логопеди.
Диагностика и терапия на езиково-говорни нарушения.