Дете и Семейство

Телефон:
+359879344566
Адрес:
ул. Алабин 50 А
Квалификация и опит:

Екип от висококвалифицирани логопеди.
Диагностика и терапия на езиково-говорни нарушения.