Продължете към съдържанието

ДЕТСКИ ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР „СЛЪНЧИЦЕ“

Телефон
0886866609
Адрес
град София
Квалификация и опит

Центърът работи с деца с езиково-говорни проблеми, с деца с дефицит на вниманието, със затруднения в обучението, с емоционални проблеми, слаб самоконтрол в училище или в семейната среда, проблеми в общуването между членовете на семейството, дислексия, ДЦП, синдром на Даун. Град София