ДОНИ КАБАКОВА

Телефон: 0879589349
Адрес: град Варна
Квалификация и опит:

„Педагогика на деца със специални образователни потребности“ към Великотърновския университет. Кабинет за социално-педагогическо въздейства и работа с деца със СОП в град Варна