ДОНИ КАБАКОВА

Телефон:
0879589349
Адрес:
град Варна
Квалификация и опит:

„Педагогика на деца със специални образователни потребности“ към Великотърновския университет. Кабинет за социално-педагогическо въздейства и работа с деца със СОП в град Варна