Д. НИКОЛОВА

Телефон: 0889297698
Адрес: град София
Квалификация и опит:

Опит с деца и ученици с аутизъм (генерализирано разстройство на развитието), интелектуална недостатъчност, Даун синдром и други нарушения. Град София