ЕЛКА ГОРАНОВА

Телефон:
0886666162, 0878956974
Адрес:
град Благоевград
Квалификация и опит:

Главен асистент в катедра Логопедия към ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Стаж като логопед повече от 15 години. Професионалните ми интереси са в областта на плавностните нарушения-заекване и запъване, и биофийдбек метода като съпътстваща терапия.