ЖАНЕТА СТЕФАНОВА АСЕНОВА

Телефон: 094/647432
Адрес: ул. „Цар Симеон Велики“ № 122, град Видин
Квалификация и опит:

Логопед-учител, логопед, педагог.
Имам богат педагогически опит.
Извършвам диагностика и терапия на комуникативни нарушения при деца и лица.
Предлагам консултиране на родители.
Град Видин