Продължете към съдържанието

Женета Михова

Женета Михова
Телефон
0899132126
Адрес
Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II, 21
Квалификация и опит

Магистър - логопед, Магистър -рехабилитатор на слуха и говора, специален учител, Магистър - Начална и предучилищна педагогика
Притежавам над двадасет и петгодишен стаж в работа с деца/ученици с увреден слух и езиково - говорни нарушения.
Предлагам групови и индивидуални сесии за деца, ученици.
За студенти по "Специална педагогика", "Логопедия" и "Слухово - речева рехабилитация" - консултации и помощ при подготовката.
Притежавам голям резерв специализирана литература по изучаваните дисциплини.
Обучение по Жестов език. Предлагам: Жестомимичен речник - хартиен формат и дискове, Фразеологичен речник, Жестоматика - е-програма по ЖЕ.
Учебници и научна литература по Слухово-речева рехабилитация.
Методически ръководства и научна литература по Логопедия.
Логопедична терапия при езиково - говорни и комуникативни нарушения
Психологическо консултиране
Рехабилитация на слуха и говора.
Допълнителна подкрепа в обучението на деца/ ученици със слухови увреждания
Ресурсно подпомагане
Изготвяне документация за явяване пред ЛКК, ТЕЛК
Индивидуална и групова работа с деца/ ученици със специални образователни потребности