Здравка Ганева

Телефон:
0882342041
Адрес:
гр. Свищов, ул. „Витоша“ 5
Квалификация и опит:

Магистър-логопед. Диагностика и терапия на комуникативни нарушения при деца и възрастни.
Логопед в СУ „Д. Благоев“. Дневен център за деца с увреждания град Свищов.