ИВА ДИМИТРОВА

Телефон: 0895336910
Адрес: град Асеновград
Квалификация и опит:

Бакалавър „Педагогика за деца с умствена изостаналост“. Магистър „Комуникативни нарушения“. Град Асеновград