ИВА ДИМИТРОВА

Телефон:
0895336910
Адрес:
град Асеновград
Квалификация и опит:

Бакалавър „Педагогика за деца с умствена изостаналост“. Магистър „Комуникативни нарушения“. Град Асеновград