Продължете към съдържанието

ИВА ДИМИТРОВА

Телефон
0895336910
Адрес
град Асеновград
Квалификация и опит

Бакалавър „Педагогика за деца с умствена изостаналост“. Магистър „Комуникативни нарушения“. Град Асеновград