Продължете към съдържанието

Ива Ядкова

Ива Ядкова
Телефон
088 515 2588
Адрес
гр. София, ж.к. Борово, ул. Ястребец 25
Квалификация и опит

Квалификации:
Магистър „Комуникативни нарушения на развитието“ – СУ „Св. Кл. Охридски“
Бакалавър със специалност „Логопедия“ – СУ „Св. Кл. Охридски“
Професионален опит:
Май 2017 – започва работа в кабинета на Ива Ядкова
Юли 2014 – Май 2017 – част от екипа на логопедичен център „Логомагика“, София
Април 2008 – Юли 2014 – логопед в център за работа с деца „Пумпелина“, София
Декември 2007 – Април 2008 – стажант-логопед в център за работа с деца „Пумпелина“, София