Ивелина Стаменова

Ивелина Стаменова
Телефон: 0894748816
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Тодор Мумджиев 12
Квалификация и опит:

Логопед, магистър по Комункативни нарушения. Над 12 години опит в диагностично-консултативна и терапевтична дейност. Работа в екип. Пазарджик