ИВКА ЙОЛОВА-ГИЗДИНА

ИВКА ЙОЛОВА-ГИЗДИНА
Телефон: 0888200872
Адрес: град Враца
Квалификация и опит:

Магистър дефектолог, Магистър слухово-речев рехабилитатор.

Индивидулна и групова терапия на деца със СОП,
слуховоувредени деца с КИС и слухопротезирани.

Консултиране и подпомагане на родители при
работа на децата със слухови нарушения.

Диагностика на деца със специални|
образователни потребности.