Продължете към съдържанието

Ивка Йолова-Гиздина

Ивка Йолова-Гиздина
Телефон
0888200872
Адрес
град Враца
Квалификация и опит

Магистър дефектолог, Магистър слухово-речев рехабилитатор. Индивидулна и групова терапия на деца със СОП, слуховоувредени деца с КИС и слухопротезирани в град Враца. Консултиране и подпомагане на родители при работа на децата със слухови нарушения. Диагностика на деца със специални образователни потребности.