ИСКРА УРУМОВА

Телефон: 0889613012
Адрес: град Сандански
Квалификация и опит:

Бакалавър от СУ „Климент Охридски“. Магистър от ЮЗУ „Неофит Рилски“ специалност Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни разстройства. Град Сандански