ЙОВКА ПИЩИЙСКА

Телефон: 0898572221
Адрес: град Раковски, ул. „Тутракан“ 11
Квалификация и опит:

Магистър логопед и специален педагог