ЙОВКА ПИЩИЙСКА

Телефон:
0898572221
Адрес:
град Раковски, ул. „Тутракан“ 11
Квалификация и опит:

Магистър логопед и специален педагог