Кина Брешкова-Манолевска

Телефон: 0877770464
Адрес: гр.Смолян
Квалификация и опит:

Магистър логопед в град Смолян с 35-годишен опит.