Продължете към съдържанието

Константина Колева

Квалификация и опит

Специален педагог - логопед със специализация интегрирано обучение.