Константина Колева

Квалификация и опит:

Специален педагог – логопед със специализация интегрирано обучение.