КРАСИМИРА КОЖУХАРОВА

Телефон: 0887391680
Адрес: град Елена
Квалификация и опит:

Педагог-дефектолог от СУ “Климент Охридски” през 1981 г. 22 годишен опит. Обучение „Биофидбек – теория и практика” 4 модул