Логопедичен център „АнМаВи“, „Звезден водопад 2“ ООД

Логопедичен център „АнМаВи“, „Звезден водопад 2“ ООД
Телефон
0888600759
Адрес
град София, ж.к. Люлин 97 СОУ, кв. Иван Вазов ул. „Краище“-16А
Квалификация и опит

Специални педагози, логопеди и психолог.
Логопедичен център „АнМаВи” извършва диагностика, превенция, корекция и терапия на :
• Нарушение на звукопроизношението
• Заекване
• Общо недоразвитие на речта
• Забавено езиково развитие
• Разстройства от аутистичния спектър
• Афазия
• Генерализирани разстройства на развитието
• Генетични заболявания
• Дислексия
• Сензорно интегративна дисфункция

Посете на адрес: кв. Ив. Вазов,  ул. „Краище“-16А

или жк Люлин, 97 СОУ