Продължете към съдържанието

Логопедичен център „АнМаВи“, „Звезден водопад 2“ ООД

Логопедичен център „АнМаВи“, „Звезден водопад 2“ ООД
Телефон
0888600759
Адрес
град София, ж.к. Люлин 97 СОУ, кв. Иван Вазов ул. „Краище“-16А
Квалификация и опит

Специални педагози, логопеди и психолог.
Логопедичен център „АнМаВи” извършва диагностика, превенция, корекция и терапия на :
• Нарушение на звукопроизношението
• Заекване
• Общо недоразвитие на речта
• Забавено езиково развитие
• Разстройства от аутистичния спектър
• Афазия
• Генерализирани разстройства на развитието
• Генетични заболявания
• Дислексия
• Сензорно интегративна дисфункция

Посете на адрес: кв. Ив. Вазов,  ул. „Краище“-16А

или жк Люлин, 97 СОУ