Логопедична диагностика и терапия „Логоритъм“

Логопедична диагностика и терапия „Логоритъм“
Телефон:
0884145232
Адрес:
гр. Пловдив, ул. Май 5
Квалификация и опит:

Логопедична диагностика и терапия „Логоритъм“ – град Пловдив, улица „Май“ №5