Лукреция Иванова

Телефон: +359885609442
Адрес: гр.Русе
Квалификация и опит:

Петнадесет годишен опит като логопед в СОУ „Христо Ботев“, град Русе.