Магдалина Друмева

Магдалина Друмева
Телефон:
0892333819
Адрес:
гр. Търговище, ул. Захари Зограф
Квалификация и опит:

Бакалавър 3 години стаж в Търговище.