МАРИАНА МИНЕВА

Телефон: 0887740320
Адрес: град Русе
Квалификация и опит:

22 години педагогически стаж с деца със СОП. 4 години арт терапия чрез рисуване за деца със СОП на различна възраст и с различни заболявания и проблеми. Град Русе