Милчо Попов

Милчо Попов
Телефон:
0887214854
Адрес:
гр. Бургас, ул. Цариградска № 52
Квалификация и опит:

Магистър логопед „Комуникативни нарушения“. Завършена специализация по стратегии и методи за логопедична терапия при загуба на говора след инсулт. Град Бургас