Милчо Попов

Милчо Попов
Телефон: 0887214854
Адрес: гр. Бургас, ул. Цариградска № 52
Квалификация и опит:

Магистър логопед “Комуникативни нарушения”. Завършена специализация по стратегии и методи за логопедична терапия при загуба на говора след инсулт. Град Бургас