Нели Михайлова Калчева

Нели Михайлова Калчева
Телефон:
0885178571
Адрес:
гр. Тутракан, обл. Силистра
Квалификация и опит:

Магистър специалност – Специална педагогика
Магистърска програма – Логопедия
град Тутракан, област Силистра