ОЛГА ГЕОРГИЕВА

Телефон: 0896811262
Адрес: град София
Квалификация и опит:

Логопед, серт. терапевт в областа на Слуховата преработка – The Listening Program®, Сензорни процеси, Brain Gym®.
Интереси и специализации в сферата на проблемите на езиковото развитие, дислексия, хиперактивен синдром, Аутистичен спектър. Град София