Павлина Малчева

Павлина Малчева
Телефон
0886353766
Адрес
Горна Оряховица
Квалификация и опит

Магистър ЛОГОПЕД
Нарушенията, обект на логопедична терапия, с които работя са:

Артикулационни нарушения
Гласови разстройства
Комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии
Разстройства в следствие на нарушена инервация на артикулационните органи
Езикови нарушения
на формата
на съдържанието
на употребата
Комуникативни нарушения при деца със слухови затруднения
Комуникативни нарушения при деца със зрителни затруднения
Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения
Специфични обучителни трудности
дислексия
дисграфия
дискалкулия
специфично нарушение на способността за учене
Комуникативни нарушения при нарушение на плавноста на речта
заекване
запъване
тахилалия
брадилалия
Нарушения от аутистичния спектър
Афазия