Петя Владева

Телефон: 0888 89 36 23
Адрес: гр. Търговище
Квалификация и опит:

Специален педагог – логопед и сурдопедагог в град Търговище.