Продължете към съдържанието

Петя Петкова

Телефон
+359897939277
Адрес
гр. Бургас
Квалификация и опит

Магистър Логопед - Специален педагог
• Нарушение на звукопроизношението
• Заекване
• Общо недоразвитие на речта
• Забавено езиково развитие
• Разстройства от аутистичния спектър
• Афазия
• Генерализирани разстройства на развитието
• Генетични заболявания
град Бургас