Петя Петкова

Телефон:
+359897939277
Адрес:
гр. Бургас
Квалификация и опит:

Магистър Логопед – Специален педагог
• Нарушение на звукопроизношението
• Заекване
• Общо недоразвитие на речта
• Забавено езиково развитие
• Разстройства от аутистичния спектър
• Афазия
• Генерализирани разстройства на развитието
• Генетични заболявания
град Бургас