Петя Христанова

Петя Христанова
Телефон: 0886140571
Адрес: Варна
Квалификация и опит:

Доктор по специална педагогика, магистър логопед, магистърска степен по психология.
Логопед с 16 години практика в областта на езиковата и речева патология и работа с деца със специални образователни потребности.