Полина Дачкинова

Адрес:
гр. Пловдив
Квалификация и опит:

Специален педагог – логопед, магистър по комуникативни нарушения на развитието. Кабинет: град Пловдив, бул „Шести септември“ 152.