Радослава Беева

Телефон:
0899 337 996
Адрес:
гр. Кърджали, бул. България 45
Квалификация и опит:

Диагностика на езиково-говорното развитие.
Индивидуална и групова терапия.
гр. Кърджали, бул. България 45