Радослава Беева

Телефон: 0899 337 996
Адрес: гр. Кърджали, бул. България 45
Квалификация и опит:

Диагностика на езиково-говорното развитие.
Индивидуална и групова терапия.
гр. Кърджали, бул. България 45